Vetky sme nedokonal. Preto sa navzjom podporme

Vetky sme nedokonal. Preto sa navzjom podporme

Jana imkoviov

Presvedme vs, e sa neoplat sedie v kte. Vade ste vtan tak, ak ste. 

V

Zdroj: 4F
2. MAR 2020

Prekonajte sa. Vystpte zo svojej komfortnej zny

Jedna m vek nos, druh kypr zadok. Tretia je prli tla v pleciach a tvrt sa cti ako nemehlo pri vetkom, o rob. Kad z ns na sebe vid urit nedokonalos, s ktorou sa denne potca a riei. asto krt sa stretvame s tm, e sa eny hanbia s niekam cvii. Tak s radej doma. Smutn a nahnevan sam na seba. Sauj sa, e chu na cvienie by aj bola, ale hanbia sa za seba, ako vyzeraj, a to im brni s medzi ud. Navye sa obvaj, e krajie dievat a eny, ktor s u vyportovan, tie sa im bud smia. 

Realita je vak in. Mono sa niekedy viac klebetilo a niektor eny mohli nadobudn pocit, e s terom pozorovania. Dnes vak eny doletia na cvienie p mint pred zaiatkom a s rady, e s tam. Prehodia medzi sebou pr slov, ale hne id cvii. Prili si hlavne oddchnu a nie riei inch ud. portujce eny s silne mentlne. Maj za sebou vydret cestu, a preto nerieia veci typu ohovranie. Skr vs podporia a poradia. Vedia, ako sa ctite, pretoe to u cel zaili. Aj ony raz zanali, preto sa ich nebojte. Privtaj vs medzi sebou, lebo fandia kadmu, kto sa odhodl a bude zvova portujcu komunitu. Preto #welcometotheclub. 

Vinou blokujeme samch seba vlastnmi predsudkami a vytvorme si obraz, ktor nemus by pravdiv. Preto bute odvne. Prestate by pohodln a vystpte zo svojej zny komfortu. Chce to vea sebazaprenia a odvahy, ale ke sa raz rozhodnete, e to chcete zmeni, ni vs nezastav. Verte si a chote do toho! 

Pravideln trning z vs urob nrodn hrdinku

Nebudem na hodinch stha. Neviem cvii tak, ako ostatn. Som pohybov nemehlo. alie zbyton obavy, ktor sa enm prehaj hlavou a odrdzaj ich od skupinovch cvien. Nikto vak uen z neba nespadol. Kadho telo je na inej kondinej a silovej rovni. Chce to len zaa a pravidelne cvii. Uvidte, ako vs telo prekvap. Mono si tie prv razy poviete, e o to tu stvram. Treba to vak zobra s smevom. Povznies sa nad to, urobi si srandu sama zo seba, ale nepresta cvii, a to pravidelne. Ke budete trningy vynechva, nevytvorte svojmu telu a hlave nvyk. Vdy budete zana od zaiatku. A viete o je na tom venom zanan najhorie? e na sebe neuvidte tie vsledky, ktor oakvate. Tak sa vnorte do zaarovanho kruhu vitiek a nespokojnosti. Na pravidelnom cvien je asn aj to, e vs zocel aj po mentlnej strnke. Zrazu tu u nebud obavy a strach. Prestanete ich riei a stane sa z vs sebavedom a siln ena, ktor si ver za kadch okolnost. Ani sa nenazdte a stanete sa vy motivciou pre in eny, ktor bud potrebova pomc. 

4F

Nechajte sa motivova

Viete, o je na ns ench asn? Vieme sa navzjom podpori a motivova. Ke jedna nevldze, potiahne ju druh. Spolu na trningu dokeme vytvori atmosfru, kde by sa endorfny dali krja. Rados, smiech a spkojnos sa nesie celou slou pri cvien. Dokeme sa uvolni, nesaime a vieme jedna druhej pomc. Nedvno sme to priamo zaili na jednom evente. Organizovali sme sa v planku. Zapojili sa takmer vetky. Ako to vak bva, vo finle ostalo iba pr ien. Mono by niekto akal, e tie o padli bud nazlosten, e nevyhrali. Cena bola naozaj vemi lkav. Stal sa vak prav opak. Tlieskali, vrieskali a motivovali tie, ktor ete sali. Spolu eny vytvorili ndhern atmofru. Je asn, o eny doku, ke sa spoja. 

S dni, kedy vm to nejde. Dni, kedy sa nectite vo svojej koi. Vtedy padne vhod, ke sa ocitnete v spolonosti, ktor je vaou krvnou skupinou. T vm nedovol zvrtn sa pri dverch a ods. T vs vtiahne medzi seba a pome dobojova trning a do konca. Njdite si svoju ensk partiu a nechajte sa motivova. Preto #welcometotheclub.

4F

Niekedy k tomu, aby sme sa ctili krajie a sebavedomejie pomu malikosti. Nov legny, ktor dokonale vytvaruj nae mono nie prve dokonal stehn s na nezaplatenie. Alebo pohodln portov podprsenka, ktor pozdvihne prsia po dvoch deoch a vy sa op ctite ako osemnstka. Ke si k tomu predstavte zaujmav a vkusn farby a kvalitn materil, vhodn prve na trning, to si u predstavujete nov trningov kolekciu od 4F.  Nov kolekcia ponka vzdun topy, portov podprsenky s vystuenou podporou a vek vber funknch legn. Ksky v tmavomodrej farbe a s trendy kvetinovm vzorom dopaj modely v nenovch odtieoch limetkovej a oranovej farby. Legny s linernymi vzormi a v jasnch farbch opticky zothlia siluetu, o zvi dobr pocit z trningu. Vyber si svoj ksok od 4F u dnes. 

4F