Trnuje a had ocenenie?

Trnuje a had ocenenie?

Jana imkoviov

Prihls sa do sae FIT LEADER, odpromuj svoje aktivity, upevni vzahy s fanikmi, nadvia uiton spoluprce pre svoj rozvoj, i vyhraj skvel ceny

Box_Zena_Fitness

Zdroj: https://pixabay.com/photo-3253532/
17. APR 2018

Preo sa zapoji do projektu FIT LEADER

U roky sa sname motivova ud k zdravmu ivotnmu tlu, rovnako, ako ty, ke trnuje. V CVITE.SK radi spolupracujeme s kadm, kto m trningov sksenosti, pretoe len tak m zmysel aj naa motivan prca.

FIT LEADER nie je len sa, je to projekt, ktorm chceme spja komunitu trnerov. Pomha im a pomha si navzjom. Preto ju neberte ako sa, nejde v nej len o prvenstv.

Chceme vidie, akch trnerov na Slovensku mme, o robia, v om s vnimon. Potrebujeme to my pri naej prci, ke tvorme lnky, vide alebo knihy. Potrebuj to vak aj nai klienti, ktor hadaj ambasdorov pre svoje znaky a produkty.

Trneri a vyznvai zdravho ivotnho tlu s toti IN. 

o zska vazstvom v sai FIT LEADER

Vieme, e trneri s zameran na vsledky a ke si stanovia cie, id za nm. Chc dosiahn super vsledok so svojimi zverencami a pre klientov urobia maximum. Teraz je as, kedy ti vetci tvoji klienti, fanikovia a priatelia mu za tvoju prcu poakova a posun a na plne in level. A to doslova.

Ve pozri si tieto prklady:

Branislav Lobotka (vaz minulho ronka sae) spolupracuje s asopisom FORBES a niekokokrt sa objavil v tlaenom magazne.

Monika Ludasov (takisto vazka FIT LEADER 2017) dostala ponuku do TV MARKZA, aby sa stala trnerkou v pripravovanej relcii.

Trner Mat pirko dokonca vydal vlastn knihu, ktor njde v knhkupectvch.

Viac ne 40 trnerov a osobnost z minulho ronka sae m celostranov prezentciu v knihe NABIT KUCHRKA,

a takto by sme mohli pokraova…

CHCEM VYHRA

Fit Leader 2017_Galavecer_Nabita kucharka_Kolaz Vyhercov

o zska asou v sai FIT LEADER

Vrav sa, e nie je dleit vyhra, ale zastni sa. V sai FIT LEADER to skutone plat. A to 100-nsobne. My v CVITE.SK ako organiztor sae chceme s tebou spolupracova nielen poas trvania sae, ale po cel rok. S nami a silnmi partnermi sae sa vie rozvja vo viacerch smeroch:

Spolu s odbornkmi, ktor zasadn v porote sae, me zlepova svoje zrunosti a vzdelva sa vo svojom odbore.

Dme ti monos zastni sa trningov pre trnerov, kde me okrem inho zska aj certifikty a kredibilitu pred svojimi zverencami. 

Radi a odprezentujeme na naom portle CVITE.SK pred viac ako 250.000 nvtevnkmi mesane ako odbornka a trnera, na ktorho sa mu s dverou obrti.

Umonme ti publikova tvoje lnky, alebo s tebou radi urobme rozhovor, prpadne me prispie odbornmi tipmi do lnkov. Monost na spoluprce vidme vemi vea. A ak nieo napadne aj tebe, sem s tm, my v CVITE.SK sme otvoren pozitvnej spoluprci. 🙂

Predstavme a partnerom sae ako je Max Sport, Veobecn zdravotn poisova, Kellys, Mitick, Panta Rhei, adidas a alm. Urobi si kontakty nebolo nikdy jednoduchie a zrove tieto spolonosti mnohokrt aj hadaj ambasdorov prve z radov odbornkov a osobnost ako si ty.

V spoluprci s odbornkmi na biznis a marketing pre teba pripravujeme viacero typov kolen a workshopov, kde zska skills na rozvoj svojho biznisu. Zlep svoju webstrnku, blog, natartuje socilne siete a alie veci nevyhnutn pre budovanie tvojej osobnej znaky.

Ak ete stle ta, mme rados. Lebo mme toho pripravenho ete omnoho viac + mnostvo hodnotnch cien, ktor v sai me vyhra.

o povie, ide do toho? 

CHCEM SڍAI

o robi, ak m zujem zska ocenenie FIT LEADER?

1. Prihls sa na www.fitleader.sk/registracia.

2. Vyber si 1 hlavn kategriu (individulny alebo skupinov trner) v ktorej chce sai.

3. Nahraj san obsah (video, foto, lnok).

4. Po zautorizovan tvojho sanho profilu sa u zane zobrazova na webe FIT LEADER (www.fitleader.sk).

5. Na tomto webe bud mc za teba hlasova tvoji fanikovia, a to u od 7.5.

Fit Leader 2018_Prihlas sa_Banner_Biely

P.S.: Sa FIT LEADER je kadorone zakonen slvnostnm Gala veerom odovzdvania cien vazom, na ktorom by si urite nemal/a chba: