Roztrasen vntorn stehn hlavn problm mnohch ien

Roztrasen vntorn stehn hlavn problm mnohch ien

Roztrasen vntorn svalstvo stehien je hlavnou prinou toho, o spsobuje, e vae nohy vyzeraj tun. 

Roztrasen

27. FEB 2017

Ak sa chcete tejto negatvnej rty zbavi, muste dostatone zapracova na precvien svalov vntornej asti stehien.

eny a ich vntorn stehn

Tto as tela je spolu s brukom u ien najproblematickejou partiou. Preto je vemi dleit naui sa ich dokonale precvii. Ak sa na nich vak nachdza vea tuku, nepome vm ani kvalitn cvienie. Okrem precvienia tchto parti sa preto treba zamera aj na sprvne stravovanie a na vykonvanie aerbnej aktivity.

Cviky na vntorne stehn

Vhodou niie uvedench cvikov je, e s vemi jednoduch, a teda sa daj vykonva aj doma. Pred cvienm sa vdy rozohrejte (5 mint akhokovek pohybu). To pome vmu metabolizmu sa nakopn. alm dleitm konom pred cvienm je dynamick streing, vaka ktormu preddete zraneniam. Samotn cvienie vykonvajte v dke pribline 30 mint. Po trningu vykonajte statick streing, ktor vm pome dosiahnu lepie uvonenie svalov.

Roznoovanie

Vzpriamene sa postavte, priom rukou sa oprite o stenu. Jednu nohu plynulm pohybom roznoujte do strany, pribline do uhla 45. V tejto polohe zotrvajte tri sekundy a nsledne nohu plynulo vrte k druhej nohe, ale nepolote ju. Po vykonan stanovenho potu opakovan, vykonajte aj na druh nohu.  

irok drepy

Postavte sa do irokho postoja s chodidlami irie, ako s vae ramen. Cvite drepy, priom nezabdajte, e kolen musia stle smerova do strn.

Kmitanie nohou

ahnite si na bok, horn nohu pokrte a spodn natiahnite. Zanite zdvha spodn nohu a vo vke pribline 40 a 50 cm nad zemou pohyb zastavte a s nohou zanite kmita v rozmedz cca 10 centimetrov.

Strihanie nohami

ahnite si na chrbt, ruky si dajte veda tela. Nohy si vystrite do mierneho 45-stupovho uhla. Kolen aj piky majte vystret, nohy roznote a vzpt urobte zstrih prekrenm oboch nh.

Stlanie vanka pomocou kolien

V ahu na chrbte si polote nohy na podlahu, priom v kolench majte uhol 90. Medzi kolen si vlote vank a ten stlajte a nsledne uvoujte.

Medzi alie cviky, ktor vm tie pomu pri precvien vntornch stehien, patria, samozrejme, drepy, alej vpady dopredu, vpady dozadu, vpady do strn…

Vetky uveden cviky vykonvajte formou kruhovho trningu v 3 a 5 cykloch a v pote 15 a 20 opakovan. 

Zdroj foto: goodfon.su

udia, ktor tali tento lnok, zaujmaj sa tie o: 

KruhovKruhov trning s vlastnou vhou pre eny

Na tento trning nepotrebujete iadne vybavenie, take vhovorky s vylen!

 

MakMakme na spodnom bruchu. o je kov?

thle a pekne tvarovan brucho je vemi astm cieom kadho, kto sa dal na fitnes. 

 

AngliAngliky s dobr nielen na sexi brucho. Presvedte sa!

Precvii cel telo pomocou jednho cviku by bolo super. A verte mi, d sa to. Tento cvik sa vol anglik alebo anglicky burpee.