Potrebuje k behu nakopn? Tieto dievat ti uku ako na to

Potrebuje k behu nakopn? Tieto dievat ti uku ako na to

Mnoh sa ma ptate, ako zaa beha a vydra. Motivova vs mu dievat ako vy, ktor boli postaven pred vzvu zabehn polmaratn. 

Ke

Zdroj: adidas
12. NOV 2018

Zle, ak ste typ loveka, ale vinu ud kolektv motivuje. Zrejme aj z toho vzilo prslovie, e v jednote je sila. Zaili ste u atmosfru beeckch pretekov? Ke stojte na tartovacej iare, po boku mte vm podobnch nadencov, adrenaln vrie vetkm v tele a eufria z nadenia je priam neopsaten. Davy robia s umi divy. Mnohokrt motivuj natoko, e asto prekonvame samch seba. 

Inak to nebolo ani v skupine dievat, ktor trnovali pod vedenm trnera Lea Lendvorskho, kapitna beeckej komunity adidas runners Bratislava. Poslednch pr mesiacov trvil trningami dievat, ktor prijali vzvu, e zabehn polmaratn. Mnoh z nich mali s behom iba nepatrn sksenosti. A predsa ten polmaratn zabehli. Preta si to mete v lnku Polmaratn za 4 mesiace? S komunitou adidas Runners Bratislava to doke aj ty! o vetko zaili poas prpravy na polmaratn si mete pozrie v nasledujcom videu.

Dievat z Who said girls cant race

Bola som zvedav, ak s a ako teda vyzer ich prprava. Zaujmalo ma, ak typy ien i dievat sa odhodlaj na takto vzvu. Predsa len akalo ich mnostvo trningov. Konkrtne 4 trningy do tda. Niektor spolon, kde bol trning zostaven tak, aby napredovali. In zasa osamote, kedy si museli njs as a hlavne odhodlanie vyrazi naprklad na dlh beh poas vkendu. 

Najlepie niekoho spoznte, ke sa k nemu pridte. Preto som s nimi absolvovala pr trningov a tie adidas beeck sstredenie. Prve tam bol as na rozhovory, zdieanie spolonch trningov a zitkov, akmi bol naprklad aj print do kopca na Hrebienku vo Vysokch Tatrch. Alebo spolon tra na Tryho chatu. Tentokrt sa nebehalo, za to sme nachodili 20 kilometrov.  

adidas

Nov cie

A ak s? Kad in, ale o ich spja, je prve odhodlanie zabojova za seba a nevzda to. Bolo zaujmav vnma, e z ciea zabehnem to nejako, sa postupne stval nov cie. Zabehnem to do uritho asu. So zlepovanm kondcie prilo aj nov sebavedomie. Op sa potvrdilo, e pri vzvach lovek silnie viac mentlne ne fyzicky. 

Inak skvel babinec sa ziiel. Dievat sa navzjom podporovali, zdieali si zitky, sksenosti, ako aj drobn akosti, ktor ich poas prpravy stretvali. Nie vdy ide vetko hladko. udsk organizmus nie je stroj a preto sa stva, e sa urit jeho as opotrebuje prve vtedy, kedy to najmenej akme. Prve v takchto chvach je vemi uiton ma po boku trnera, ktor vm porad a postar sa o vs. V tme adidas im po cel as bol k dipozcii trner Leo Lendvorsk, ktor si v prpade nutnosti pozval inch odbornkov ako naprklad fyzioterapeuta. 

adidas

Ke v tom nie si sama

Poznte ten pocit, ke sa na nieo aj odhodlte, ale samej vm to nejde? Alebo aj ide, ale nie tak, ako by ste chceli. Vsledky neprichdzaj a vy stagnujete na mieste. To sa vak naim dievatm nestalo. A prve aj v tom tkvie aro kolektvu. 

Ako mi prezradila Andrejka Gyarmathyova, ktor poctivo trnovala: Behvala som prleitostne a najm pre rados. Postupne som si hovorila, e by bolo skvel odbehn si jednho da polmaratn. Ke som sa dozvedela, e v rmci komunity adidas runners Bratislava tartuje beecka prprava dievat na polmaratn, bola som nadena. Spolon trningy, individulne plny a vborna atmosfra ns motivovali prekonva sa kad tzde, vrazne sme si zlepili kondciu poas krtkeho asu, nabehali stovky kilometrov. Bolo to perfektn obdobie, ktor ma ete viac motivovalo behva, hba sa a i zdravie.”

adidas

Komunity a spoloenstv s najm o socializcii a nadvzovan vzahov. Svoje o tom vie aj Nikola Bartoov: “Krtko pred prpravou som sa prisahovala do Bratislavy. Pre ma to bolo neznme mesto. Vbec som nevedela, kde behva. Tm, e sa lovek socializuje, zskava kamartov. Okruh ud, ktor ho vedia viac podpori a hecova. Ke som sa dozvedela o tejto komunite, povedala som si preo nie. Ve vdy je o zlepova. Ke u chcem behva niekokokrt do tda, tak by to chcelo aj nejak reim, aby som napredovala. To bol ten popud. Ak to nechcem robi len tak pasvne, tak je dobr zvoli si komunitu, lebo potom to ide ahie.”

adidas

Niekomu padne vhod najm povzbudenie od ostatnch. Oceni sa vieme aj sami, ale od tch druhch to padne lepie. Podobn pocity som mnou zdieala Ldia Janatova: Teraz, ke som sasou komunity, tak sa po preteku v cieli pochvlime ako sme to super odbehli, pokecme o koko sme sa zlepili. Je to tak in atmosfra, ako ke si ide zabehn pretek sama, nikoho naokolo nepozn, a po preteku si vezme veci z schovne a ide domov.”

adidas

Miu Majernkov prv beh v spolonosti adidas runners Bratislava motivoval natoko, e odvtedy behva pravidelne. Rodka z Liptova si na to spomna takto: V rmci komunity som si odbehla pkilometrov beh od hradu k Dunaju. Vtedy som behala prvkrt vonku a to ma tak motivovalo, e odvtedy som chcela kad de beha. V Bratislave sce nie je a tak prroda ako na Liptove, ale je krsne obdivova nov miesta, kade beh. Nie je to tak monotnne ako vo fitku. A to ma vemi motivovalo.

adidas

Mnoh maj problm pri uritej portovej aktivite vytrva. Tm, e si Nikola Bartoov nala svoju komunitu, dokzala si poradi aj s tmto neduhom: Ke som behvala sama a najm v zime, mnohokrt sa mi nechcelo. Odvodovala som si to tm, e som unaven a vlastne, u je tma. Potom som si vak povedala, ve si u prihlsen na trning, tak utekaj. A takto mi to vydralo cel zimu. To mi pomohlo behva pravidelne.

Motivcie nie je nikdy dos

m viac sa nieomu venujete, tm viac mte zait. Vlastn sksenosti ns obohacuj natoko, e astokrt sa staneme motivtormi pre okolie. Potrebujete nakopn? Nikoleta astn vs urite namotivuje: Nerozmajte nad tm, i sa vm chce alebo nie. Obujte si tenisky, oblete sa a chote. Beh je najjednoduch port. Ni k tomu lovek nepotrebuje. Len sa potrebuje zdvihn a s, lebo tch vhovoriek existuje milinpsto.

adidas

Blogerka Simona kodov zase prezradila: Myslm, e ten pocit po behu alebo po kadej tej aktivite, ktor lovek miluje, je na nezaplatenie. Beh pre ma znamen tak spojenie, kedy robm fyzicky nieo a zrove mem vypn hlavu alebo mem prema nad mnohmi vecami. Aspo ja osobne to tak mm, e pri behu prdem na vea npadov. i u pri receptoch, uen sa, okovek.

adidas

Beeck komunity vznikaj preto, aby motivovali a podporovali becov v tejto aktulne vemi trendovej a populrnej portovej aktivite. Nemuste ma obavy, e niekoho nepoznte. Grantujem vm, e u po prvom trningu sa to zmen. Sta prs. Vetko potrebn o trningoch beeckej komunity adidas runners Bratislava sa dozviete na strnke adidas.sk/adidasrunners.

Prte sa inpirova osobne

Radi by sme vs pozvali na workshop, na ktorom mete stretn trnera Lea Lendovrskho, ako aj dievat z adidas projektu Who said girls cant race. Leo prezrad tipy a triky, ako sa sprvne pripravi na polmaratn, a dievat sa s nami osobne podielia o svoje sksenosti. Prte sa inpirova aj vy! Vetky potrebn informcie o evente njdete na nasledujcom  linku: https://www.facebook.com/events/352031468688223/. 

Ako prpravu vnmala influencerka Naty Kerny, ktor sa s polu s dievatami pripravovala na polmaratn, si mete pozrie v nasledujcom videu.