Po prode mete cvii bez obv, len treba vedie kedy a ako!

Po prode mete cvii bez obv, len treba vedie kedy a ako!

Nikola Daniov

portujete rada, no po prode mte obavy, aby ste si neublili? Intruktorka Lucia Medekov vm porad, kedy a ako zaa cvii.

7. APR 2016

Aj ena po prode me cvii. Treba vak bra na zrete, e telo erstvej mamiky sa potrebuje dostatone zregenerova. A to najm vtedy, ak prod nebol prirodzen a ena podstpila cisrsky rez. Ke sa mamika cti dobre, me zaa po dvoch mesiacoch od produ cvii, no s rozumom, dodva fitnes trnerka Lucia Medekov.

Ako vbec zaa cvii?     

Cvii by mali mamiky postupne a pomaly. Rozhodne nerobi silov a kondin trningy i in rchlostn porty. Zaa by mali v pokojnejom a bezpenom tempe. erstv mamika by rozhodne nemala nejakm radiklnym spsobom chudn. Skr ide o to, aby sa cvienm udrala zdrav v psychickej aj fyzickej pohode, upresuje Lucia.

Odporam, aby ena zaala cvii pozvona, pribline dvadsa mint na bicykli i zrchlenou chdzou. Mal by to by teda nejak kontrolovan pohyb, upresuje Lucia. Ak sa bude mamika po takchto dvoch i troch opakovaniach cti dobre, me si postupne pridva.

Ak by matka zaala nejakm spsobom neprimerane i intenzvne cvii, telo nemus ma dostatok energie. upozoruje Lucia. Malo by teda s len o ahk rozcviku a plne sa vyvarova skkaniu, rchlemu behu, kondinm cvikom a rozhodne necvii do svalovice.

Mamiky, precviujte chrbt         

Lucia mamikm alej odpora, aby precviovali chrbt: Chrbt je v tehotenstve a v obdob po om dos vyaen, a preto me neprjemne bolie. V takomto prpade s najlepie vyrovnvacie cvienia. Neodporam vak hne na zaiatok jogu alebo pilates. Mamika by sa mala zamera najm na zdravotn cvienia a pomaly, postupne pridva.

Ak ste podstpili cisrsky rez, dvajte dvakrt pozor!  

Komplikovanejie je to u ien, ktor podstpili cisrsky rez. Tie by urite nemali cvii naprklad pilates a celkovo brun svaly, ako tak. ena sama najlepie vie, v akom stave je jazva po reze i ju ete bol a ah. Vonkajia, povrchov jazva sce vyzer by zahojen, no vntorn tkaniv pod ou mu by ete oslaben. Pri neprimeranej zai a zbytonho naahovania svalovch vlkien sa rana me roztrhn, vznikne tak keloid a zbyton problmy, dvha varovn prst Lucia. Celkovo by sa mamiky po cisrskom reze mali vyhn cvikom, kde sa pracuje s rozpaenm rk, dvhanm a podobne, pretoe pri vetkch tchto konoch sa zapjaj aj brun svaly.

Lucia momentlne cvi s jednou erstvou mamikou na fitlopte, kde precviuj cel telo. Mamika si takto pod vedenm trnerky odcvi klasick hodinu a bezpene pretrnuje cel telo. Ide najm o jednoduch cviky zameran na problmov partie ako zadok, stehn a bruko.

zdravedesiate

O svojich sksenostiach s cvienm po prode sa podelila aj fredaktorka Cvicte.sk

Po oboch prodoch, prirodzenom i cisrskom, som zaala cvii zhruba po 2 mesiacoch. Vdy vtedy, ke som sa na to ctila. Vemi zle na tom, aby ena vnmala svoje telo a zaala cvii vtedy, ke sa na to cti. Po cisrskom reze som vak bola opatrnejia. Zaala som behanm. Vyskala som si najprv kratie trasy, aby som zistila, ako diea reaguje na mlieko. Vetko bolo v poriadku a pomaly som pridvala. Aktulne m syn 4 mesiace, cvim skoro kad de. Striedam powerjogu s behom a raz do tda mm skupinov kondin trning Body Pump Fx pod vedenm sksenej trnerky Lucie Medekovej. T ma upozorn na veci, ktor robi nemm. A to odporam aj ostatnm maminm. Pokia neviete alebo nechcete cvii doma, njdite si sksenho trnera, ktor bude pozna v stav a odporu vm cviky alebo trningy, ktormi si neublite a nebudete riskova, e prdete o mlieko. Rozhodne vak cvii mete a netreba sa niekedy zbytone b,  hovor o svojich sksenostiach fredaktorka portlu Cvite.sk a mama dvoch synov.  

Zdroj foto: foodfon.su

udia, ktor tali tento lnok, zaujmaj sa tie o: 

5 m5 mtov o cvien v tehotenstve

Prve ste sa dozvedeli o svojom tehotenstve.

 

 

DojDojte a chceli by ste cvii? Poradme vm, ako na to

Mte mal bbtko, rady by ste sa pustili do cvienia, no brzd vs obava, estratte” mlieko a nebudete mc doji? 

 

NechoNechote proti svojmu telu a prirodzenosti, rad TRNERKA ROKU 2015

Lea Vreck m za sebou vea spechov v oblasti portu.