Harley Pasternak: Dodriavajte jeho rady a budete ma telo ako celebrity

Harley Pasternak: Dodriavajte jeho rady a budete ma telo ako celebrity

Mirka

Obracaj sa na neho hviezdy svetovho oubiznisu a on im pomha zska dokonal telo. 

30. JAN 2015

Harley Pasternak je v prvom rade skvelm osobnm trnerom, odbornkom na vivu, ale aj spisovateom, motivanm renkom a  modertorom. Za jeho popularitou stoj poctivo odveden prca. Ve prve vaka nemu, jeho trningom a odporaniam sa mu mnoh svetov celebrity pi sexi krivkami. Vymenova vetky hviezdy, ktor sa zverili do jeho rk, je skoro nemon. Patr medzi ne naprklad Jennifer Hudson, Halle Berry, Megan Fox, Natalie Portman, Lady Gaga, Rihanna a mnoh alie.

Pasternak

Harley Pasternak tudoval na York Mills Collegiate Institute, University of Western Ontario a vedomosti si dopal i na University of Toronto. Niekoko rokov svojho ivota zasvtil vedeckej prci. M tie certifikt z American College of Sport Medicine a The Canadian Society of Exercise Physiology. Svoje vedomosti a sksenosti dal postupne na papier, aby neboli ukrten t, ktorm sa neme venova osobne. Znme s jeho knihy 5-Factor Fitness, 5-Factor Diet, 5-Factor World Diet, The Body Reset Diet at. Jeho diela boli preloen do niekokch jazykov a v mnohch krajinch sa po nich doslova zaprilo.

Dita 5 faktorov

V knihe The 5-Factor Of Diet Harley v prvom rade zdrazuje, e nejde o ditu, ale o ivotn tl toiaci sa okolo sla 5. Program na chudnutie je zaloen na pestrej a vyvenej strave, ktor je zrukou toho, e jojo efekt nikdy neprde. To znamen, e rad jes 5 jedl denne, priom prprava kadho z nich trv 5 mint  a mus by zloen z 5-tich potravinovch skupn: bielkoviny, komplexn sacharidy, vlknina, zdrav tuky a npoje bez cukru. Pravideln a vyven strava je zrukou toho, e nedochdza k vkyvom krvnho cukru. To udruje vyrovnan hladinu energie i dobr nladu. Samozrejme, Harley nezabda ani na pohybov aktivitu. Odpora cvii 5-krt tdenne po 25 mint. Ak pohybov aktivity s dostaujce? Poda Harleyho je vhodn pohyb v miernej intenzite, ktormu sa lovek venuje priebene poas da.

Zacvite si ako celebrity: 

Odporame preta: Charles Poliquin: Svetoznmy expert na zvyovanie vkonu i vivu

Zdroj: The 5-Factor Diet,  Paperback  March 24, 2009 by Harley Pasternak  (Author), Myatt Murphy  (Author)
Zdroj foto: https://www.facebook.com/harleypasternak?fref=ts, Zdroj video: youtube.com