Chcete zaa beha? Dajte si cie

Chcete zaa beha? Dajte si cie

Predtm vbec nebehala. Beeck trningy prijala ako vzvu a momentlne sa pripravuje na polmaratn. Naty Kerny inpiruje svojm prbehom.

Beha

Zdroj: adidas
21. AUG 2018

Mnoho ud prve vaka portu prde do kontaktu s novmi, zaujmavmi umi. V skupinke sa trnuje omnoho jednoduchie, aspo km sa rozbehnete a zskate zkladn sksenosti. Naty Kerny sa v motivanom videu prihovra enm, ak je beh skvel, hoci ste ho predtm nerobili. Sta si veri a vytrva. Pozrite si, ako vyzer jej prprava s adidas Runners Bratislava na polmaratn.

o potrebujete

K behu vea netreba. Staia dobr beeck tenisky, primeran obleenie k poasiu a siln va. Nikto nevrav, e beh nie je nron, avak pravideln trning doke nakopn a dod energiu aj do benho ivota. Beha sa d v kadom poas a netreba sa ho extra ui.

Krsna rodka z Koc, ktor takmer kad prezva Naty Kerny, sa netaj tm, e beh bol pre u zo zaiatku vekou vzvou. V rmci projektu adidas pod nzvom “Who said girls cant race” Natlia Krnerov vyzva eny, aby sa pripojili k desiatkam alch a zaali beha. Cieom je odbehn polmaratn v Koiciach a na prpravu je najvy as.

natykernytreningbeh

V komunite becov to ide ahie

Pravideln trningy pod adidas ztitou vedie trner Leo Lendvorsk. Skupina adidas Runners Bratislava spja nadencov behu, bez ohadu na to, i ide o zaiatonkov alebo pokroilch. Pripoji sa me kad. Nauia vs zlepi pohyb, techniku, koncentrciu, aj ako sprvne regenerova. Pravidelne organizuj tematicky zameran workshopy a prednky tkajce sa nielen pohybu, ale aj vivy. 

Viac informcii o trningoch adidas Runners njdete na www.adidas.sk/adidasrunners