Ako jej beh zmenil cel ivot

Ako jej beh zmenil cel ivot

Ke behte, schudnete, njdete si nov hobby a ste viac fit. Alebo vm beh zmen ivot plne, ako sa to stalo ene, ktor sa s nami podelila o svoj prbeh. 

Ako beh

Zdroj: skromn archv molko mama
29. SEP 2018

Pri behu sa do mysle vkrdaj mylienky. Obas to m lovek chu vzda, inokedy be ako o ivot. Niekedy riei rozviazan nrku na teniske, potom zas nutn pauzu na toaletu v prrode. i u sama alebo v partii, pre rados, bez ciea alebo s vziou zabehn maratn, beh dva ivotu in rozmer. So svojm prbehom sa nm zverila itateka, ktorej myslom je vs namotivova.

Skuton prbeh

Kto chce, njde spsob. Kto nechce, njde dvod, povedala si mlad ena, ktor rada makrt. Dva si pr vpadov a u sa te, ako si vychutn ete posledn kolo a plne sa doraz. Hod okom na tenisky a mus sa smia. Tr jej z nich palec, ale jej to nevad, m iernu ponoku, ani to nevidno.

Preo?

Marec 2011: plae a umva star spork. Preo? Lebo m neskuton chu buchn, tak nech to nejako uitone spracuje. Manel jej vydal zkaz s do fitka.  Je nzoru, e chodi na dovolenky i do fitka, je nieo ako ,,mlti przdnu slamu. Je jasn, e toto jej cesta nebude a bude za seba bojova. Nasleduje rozvod, hol ri, ale astn dua.

smolko mama

Aprl 2011:  V ndzi pozn priatea

Spolu s kamokou sa rozhodn, e id beha, vak za to ni nedaj, aspo sksia. Kamoka presne vie, o potrebuje. Po dvoch kolch plne znien, ale spokojn, e to zvldli, odkraj domov a dohodn sa na alom spolonom behan.

Kadm alm behom sa zlepuj, ctia asn prlev energie a neskuton chu i. V chladnike tr typick skromn jedlo slobodnej ienky jogurt. So skvelou formou prichdza aj princ. Zchranca. Chodia spolu behva, je v oku, v om ona doke beha. A tak od neho dostane krsne beeck rievice. Prv naozajstn beeck tenisky. Dodnes si pamt zmiean pocity, na toto nebola zvyknut.

Dobr investcia

Kadopdne investcia sa urite vyplatila. Svoj spolon prBEH pu u sedem rokov. A dve krsne deti k tomu ako bonus, hoci sa im spoiatku vemi na tento svet nechcelo. Rodiia plnovali, no bruko akosi nechcelo guatie. Snaila si nepripa, e ju to trpi a op pomohol beh.

smolko mama

V prci mala skvel kolegyne a jedna z nich ju nahovorila na Spartan Race. Absoltne ni jej nebrnilo sksi si to.  Teraz na to rada spomna, na vanie v blate, brodi sa bahnom a beha do kopca ako o ivot. Prelo pr mesiacov a prihlsila sa na al, nronej 20-kilometrov  Spartan Race.

Nov ivot

Ako sa cel leto poctivo pripravovala, a jej stavbri zo strechy tlieskali, u sa ho ale zastni nemohla. Rstol v nej nov ivot. Ke to zistila, plakala od astia a to e jej prepadol vstup na zvod, brala ako t najlepiu investciu. Najlepie, o pre seba v ivote urobila, e povala srdce, nezostala v nezmyselnom vzahu, ale zaala tm najjednoduchm behom. Veri si a i kad de naplno. Za tto zzran silu denne akuje.

smolko mama

Tip na zver

Chcete by astn? Tak sa prestate trpi, o by ste mali robi a zamerajte sa na to, o by ste chceli. Nestrcajte as tm, e budete riei, o je dobr pre koho. Miesto toho milujte, snvajte, elajte si a chote si pomaly, ale isto, za tm svojm. Zaa mete u dnes.