7 tipov ako zaa s behom na jese a v zime

7 tipov ako zaa s behom na jese a v zime

Advertoril

S prchodom jesene i zimy niektor z ns opria outdoor vybavenie. Poetn skupinu vybiehajcich v tomto obdob vak tvoria zaiatonci, ktor aj kvli zlmu vybaveniu prestan skr, ne skutone zan.

7 tipov ako za

Zdroj: Photo by mauro paillex on Unsplash
15. NOV 2018

Pravdou je, e sa u sychravho poasia b nemusme, avak stle by sme nemali zabda na teplejie vybavenie. Vinou toti portujeme rno a veer, ke teploty asto klesaj pod prjemn jarn priemer. Priname Vm teda niekoko rd, na ktor by ste nemali v chladnom poas zabda.

Obleenie

Pokia s behanm zanate, myslite na zkladn pravidlo. Teda obliec sa o nieo menej, ne keby ste portova neli. Zd sa to banlne, ale nejeden zaiatonk sa vo svojich zaiatkoch stretva s prehriatm. Pri vbere konkrtnych kusov obleenia dbajte predovetkm na kvalitu materilov.

Vhodn je zvoli funkn bielize (vrtane ponoiek), ktor je tvoren zo syntetickch vlkien navrhnutch tak, aby o najlepie odvdzala pot a zrove hriala. Odpora sa ju nemiea s prrodnmi materilmi, ako je vlna alebo bavlna, ktor pre behanie nie s vhodn. Funkn prdlo by malo samozrejme prilieha k telu, von by svoju funkciu neplnilo.

Topnky

Vina z ns asi nevlastn niekoko beeckch topnok a alieho vybavenia do rozdielneho poasia. Avak jesenn a zimn obdobie asto sprevdzaj aj dade a naskyt sa tak otzka nepremokavosti topnok. Ak neplnujete beha priamo vodnatm ternom, do topnok s goretexovou pravou netreba investova, nohy by sa Vm zbytone zaparili. Obasn d Vae topnky preij, len ich muste po nvrate usui.

Prprava

Podahn prechladnutiu pri behu v sychravejom poas je celkom jednoduch. Nikdy teda nie je odveci trochu posilni imunitu. Z dlhodobho hadiska sm port imunitu posiluje, avak v zaiatkoch sme po fyzickej aktivite k prechladnutiu skr nchylnej. K pestrej strave mete prida potravinov doplnky ako je echinacea, vitamn C, alebo naprklad ryb tuk. Bezprostredne po behu prirodzene doplte tekutiny a nebojte sa ani sacharidov.

Pozor na alergie

Nikto nechce portova a neustle si utiera nos. Ak trpte na alergie, vyhnite sa behaniu v parku, vezmite si antihistaminik, alebo sa na nejdrdivjie obdobie presute do fitnescentra na beiaci ps.

Rozcvite sa

Jednm z najdleitejch pravidiel, na ktor by ste nemali zabda je rozcvika. Nielen, e sa Vm lepie pobe, ale uchrni vs to aj pred prechladnutm a zranenm. Rozcvika nemus by dlh, ale mali by ste pri nej ponaahova vetky svaly. Telo sa prehreje a priprav na vkon.

Je vm vonku zima? Zjdite do fitka

Pokia je vm aj napriek vetkm prpravm vonku zima, nepremhajte sa. Zacvite si aj vo fitku. Alebo si mete zaplva v bazne. Aj to sa pota!

Nepreete to

Iste ste vemi motivovan, ale vetko s mierou. Ak ste cel zimu neportovali i s behom plne zanate, je dleit zaa hlavne postupne. Zvote skr kratiu vzdialenos a ke nejak ten de vynechte, ni sa nestane. Naopak, je tak viac pravdepodobn, e sa vm behanie neznechut a dlhie u neho vydrte. A budete v pokoji zvlda prv okruhy, pridvajte alie a uvajte si to.

Zdroj: PR