7 dvodov, preo aj ke cvime, stle nechudneme

7 dvodov, preo aj ke cvime, stle nechudneme

Jana imkoviov

Zdvihnite ruku, ktor nepotrebovala v ivote schudn. Pre niekoho ven zleitos. o s tm urobme?

 

7 d

Zdroj: Tatiana Gerntov
24. FEB 2020

Nebolo to tak dvno, o som sa pasovala s dvadsiatimi kilami navye, ktor prili s demi. Tie si vak spomnam aj na tch vench 6 kl na strednej, i vysokej kole, ktor mi ovsali na zadku, i krili sa na bruchu. 

Z mojich sksenost existuj dva spsoby, ako sa neelanch kl zbavi. Rchlej spsob je ten ditny, ktor sce funguje, to mu nememe odoprie, ale len doasne. ia, je to tak. Presvedila som sa o tom niekokokrt. Mm za sebou kapustov ditu, aj velijak in. Veru bolo ich viac, u si vak nepamtm tie ptav nzvy. Ich jo-jo efekt bol tak arovn, e som na ne radej zabudla. 

T druh cesta tkvie v tom, e zmente ivotn tl. Zanete cvii, upravte stravu. Budete i trochu striedmejie, za to aktvne a veselie. Aspo mne tak ivot priniesla tto zmena. o vak robi v prpade, ke u aj cviite pravidelne a poctivo, ale t ruika na vhe sa nehbe smerom nadol. Tak sa pozrime na to, kde me by problm. 

super body

1. Ako cvi?

Mkate takmer kad de a stle to nie je s vaim telom tak, al by ste si vzhadom na odmakan prcu vo fitku, i doma predstavovali? Problm me by v nesprvnom zostaven trningu. Mono je prli silov a chba mu kardio. Mono je prli loklny, o v preklade znamen, e ak bite jeden de do brucha a druh de sa idete udrepova k smrti, ten efekt neprichdza tak ako ke do cvienia zapojte cel telo. Ete som sa stretla s jednou dleitou vecou, ktor vm bude zdrazova kad kvalitn trner. Technika cvienia, ie to ako dan cvik prevdzate je vemi dleit faktor, ktor vplva aj na samotn vsledok. Ke sa nad tm trochu zamyslme, m to svoju logiku. Pokia v planku nazapojm core, nezatlam pty do zadu a udrm tto pozciu len chrbtom a silou vle, neposilujem takmer ni a navye si koledujem o bolesti. Technicky sprvne cvienie sa star preventvne aj o to, aby sme sa vyhli bolestiam a iadne si pri cvien nespsobili. To sa potom ako naprva. Ke sme zostavovali video trningy SUPER BODY na domce cvienie, vber kvalitnho trnera, ktor vie aj takto na diaku vysvetli dan cvienie a przvukova sprvne prevedenie bolo to najdleitejie. 

Banner_Super Body 2_Cover Facebook_820x312

2. Ke raz je mlo

Frekvencia cvienia zohrva tie dleit faktor. Mne sa za tie roky, poas ktorch praktizujem pohyb osveilo radej cvii kratie trningy niekoko krt do tda ako jeden i dva hodinov trningy tdenne. Vetci dnes bojujeme s asom. Na to, aby sme na sebe videli vsledky potrebujeme cvii aspo 3 a 4 krt do tda. Aj niia frekvencia je lepia ako ni, ale uspokojiv vsledky nm to neprinesie. V ase, ke som zanala cvii som u bojovala s asom. Najprv ako karirna manarka v bvalej prci, neskr ako podnikateka a mama dvoch malch det. Na cvienie mi ostvalo minimum asu. Potrebovala som vak as pre seba, inak by som sa zblznila. Poloila som si otzku, e ak si nenjdem 30 mint denne na to, aby som robila nieo, o ma bav a zrove je to mj relax, tak o je to za ivot? Urobila som si z tchto 30 mint svoju mantru, vybudovala zvyk, ktor je dnes pevn natoko, e u sa mus udia nieo vne, aby som niekoko dn po sebe necviila. 

3. Zkern kalrie

Po cvien bvame hladn. Je to plne normlny jav, ktor sa deje. Nae telo si poriadne zacviilo a teraz si pta sp, aby mohlo v pohode fungova alej. asto sa vak stva, e km sa dostaneme k poriadnemu jedlu, stihneme dosta do seba mnostvo przdnych kalrii. To s zvyajne potraviny, ktor obsahuj prli vea jednoduchch cukrov, zastia na chvu a neuspokoja to vyhladovan telo, ktor si o chvu bude pta znova. Skste sa vyvarova kupovanm snackom typu croissant, napolitanka, niekedy aj cel protenov tyinka je vea. To plat aj pre npoje. Radej si dajte ksok syra, orechy, olivy, jogurt, i cottage cheese. Skrtka potraviny, ktor vs nastia a nevyvolaj ten ialen pocit, e potrebujem zjes vetko tu a teraz. Ak nemte mono si takto veci zakpi, tak sa na to pripravte. Vdy, ke pjdete cvii, vezmite si pripraven snack so sebou. Km sa dostanete k poriadnemu jedlu, ste zahojen. Potom si s chuou pripravte jedlo, ktorm dodte telu potrebn energiu a zrove ho patrine zregenerujete. 

Zdrave rychlovky 1

4. Regenercia

Nememe do tela iba bi. Telo potrebuje po trningu aj dostatone regenerova, aby sme op mohli poda skvel vkon, aj s vsledkami. Kvalitn regenercia ovplyvuje obnovu a rast svalov, je prevenciou zranenia a posva bliie k dosiahnutiu ciea. Otzka ale znie ako telo kvalitne zregenerova. o urite nevynechvajte po cvien, to je streing. Ja viem, mnohokrt je to nuda a vbec to nevyzer, e by to bolo a tak dleit. Ale opak je pravdou. Prve streing skvelo natartuje proces regenercie. Vaka nemu sa svaly uvonia, zmierni sa nava a zmen riziko vzniku svalovej horky. Vbornm typom je aj tepl kpe s morskou soou alebo striedav sprcha, pri ktorej  striedate tepl a studen sprchu. Pravidelne portujci by si mali dopria z asu na as mas. Tie nie je plne vhodn cvii sedem dn v tdni, najm ak s vae trningy orientovan prli silovo. Dajte si aspo jeden de pohov. S unavenm telom toho vea nenarobte. S nevyspatm tie nie. 

JS

5. Spnok 

V dnenej modernej dobe je spnok je vemi podceovan. Spme nielen mlo, ale aj nekvalitne. Ak pravidelne cvite, viete, e podceovanie spnku m negatvny vplyv na v vkon. To jednoducho ctite. Nevldzeme toko ako obvykle, nie sme tak efektvni. Niekedy do tej posilky ani nedjdeme. Vzah medzi spnkom a priberanm je u dvno potvrden aj viacermi klinickmi tdimi. Nedostatok spnku nespsobuje len neefektivitu pri cvien, me naprklad zvyova aj chu na nezdrav jedlo, pretoe ovplyvuje funkcie mozgu v oblasti impulzvnosti a rozhodovania. Ke sme nevyspat, naa unaven myse ns proste pole pre energiu do meka. Ja mem o sebe tvrdi, e sa stravujem zdravo, ale verte mi, e ke som unaven a nevyspat zvyknem siahnu po veciach, ktor by som bene nezjedla a nevypila. U mi je jasn, preo som ja pri deoch chudla dos pomaly. Dlh mesiace som sa budila v noci kad jednu hodinu. Bola som unaven, nervzna a telo si brnilo a ponechvalo, o sa dalo.

6. Pitn reim

Rchla kontroln otzka. Koko istej vody ste dnes vypili? Vinu asu ns zamestnva prve prava stravy a cvienie. Avak dopanie tekutn predstavuje vemi dleit faktor zdravho metabolizmu. Veakrt si neuvedomujeme, e prve pitm vody dokeme n metabolizmus donti k rchlejiemu spaovaniu. Na vod som sa vs ptala na ist vodu, lebo t je rozhodujca. Do pitnho reimu nepatr alkohol, ale ani kva alebo ierny i zelen aj. Naopak, za kad lku kvy, by sme mali vypi rovnak mnostvo vody. Sladen npoje by mali by pre ns plne tabu, telo ich vbec nepotrebuje. Ak sa ich vzdte, asom sa vm chute zmenia a prestanete ich vyhadva. Sladen npoje spomnam z dvodu, e prve to s klalrie, ktor nevnmame a tie spsobuj rchle naberanie na hmotnosti. Ke som kldla otzku vivovm odbornkom, e s m maj udia v rmci stravovania najv problm, vetci do jednho odpovedali, e sladen npoje. ia nielen u dospelch, rovnako touto zvislosou trpia aj deti. A dopady s enormn.

Pitny rezim

7. Ke len cvienie nesta 

o vs me pri zhadzovan kl zmias a zbytone depta je ruika na vhe. Nevte sa. Telo, ktor pravidelne cvi sa postupne spevuje a naber na svalovej hmote. To muste na sebe cti. Vtedy je t hmotnos naozaj diskutabiln, kee strcame na tuku, ale pribud svalstvo, ktor nieo vi. 

Ke som odignorovala vhu, zaalo sa mi ahie i. Zaala som sa riadi vntornm pocitom. Vnmala som, kedy som spokojn, kedy u nie. Takto som sa nauila naprklad jes primerane a nejes viac ne potrebujem. Nedojeda, neprejeda sa, zjes tak 80 % toho, o mm na tanieri. A vtedy zaali s kil dolu. Niekedy prli pekulujeme, ak stravu by sme si mali nastavi, a pritom neprihliadame na vekos porc, respektve na zloenie jedla. Meme cvii, koko chceme, ale o si budeme navrva. T strava predsa len tvor a 70 % spechu. 

Kedy je as da si pohov?

Niekedy sa na to cel chudnutie a cvienie treba plne vykaa. Ke najviac tlame na plu, prve vtedy to nejde. Meme robi okovek, pokia nie sme hlavne psychicky v pohode, blokujeme vetky ndeje na to, e sa nm podar nieo zhodi. Vtedy si urobte medovkov aj, dajte horci kpe a chote skoro spa. Zopakujte niekoko krt a chote op cvii.

Chce viac motivcie?

Verm, e vs tento blog inpiroval. Pokia chcete so mnou osta v spojen, sledujte mj instagram profil @janasimkovic, kam prispievam takmer kad de. Potem sa vaej sprve alebo komentru. 

blog